# Nickname Name Nickname / Name Rating Total earned Last game
1
ropz
Robin Kool
Robin Kool 755 % $ 1 126 438 26.11.2023
2
EliGE
Jonathan David Jablonowski
Jonathan David Jablonowski 744 % $ 993 449 30.11.2023
3
Aixleft
Zuo Zixuan
Zuo Zixuan 731 % $ 177 119 03.12.2023
4
KSCERATO
Kaike Silva Cerato
Kaike Silva Cerato 720 % $ 352 156 03.12.2023
5
Twistzz
Russel Van Dulken
Russel Van Dulken 710 % $ 1 301 350 26.11.2023
6
rain
Håvard Nygaard
Håvard Nygaard 705 % $ 1 390 988 26.11.2023
7
electronic
Denis Sharipov
Denis Sharipov 698 % $ 1 437 516 25.11.2023
8
Kami
Kyyalbek Tajirov
Kyyalbek Tajirov 692 % $ 118 839 03.12.2023
9
FL1T
Evgeny Lebedev
Evgeny Lebedev 677 % $ 423 629 26.11.2023
10
yuurih
Yuri Gomes Dos Santos Boian
Yuri Gomes Dos Santos Boian 673 % $ 352 742 03.12.2023
11
sdy
Viktor Orudzhev
Viktor Orudzhev 672 % $ 340 290 26.11.2023
12
tabseN
Johannes Wodarz
Johannes Wodarz 671 % $ 425 152 03.12.2023
13
karrigan
Finn Andersen
Finn Andersen 665 % $ 1 636 987 26.11.2023
14
Jame
Dzhami Ali
Dzhami Ali 661 % $ 657 395 26.11.2023
15
squad1x
Il'ya Kuvaldin
Il'ya Kuvaldin 658 % $ 52 435 04.12.2023
16
Yuma
Yuma Langlet
Yuma Langlet 652 % $ 56 664 03.12.2023
17
arT
Andrei Felipe Piovezan Machado
Andrei Felipe Piovezan Machado 650 % $ 352 156 03.12.2023
18
fame
Petr Bolyshev
Petr Bolyshev 647 % $ 295 450 26.11.2023
19
Krimbo
Karim Moussa
Karim Moussa 646 % $ 137 223 03.12.2023
20
broky
Helvijs Saukants
Helvijs Saukants 643 % $ 742 843 26.11.2023
21
roeJ
Fredrik Jørgensen
Fredrik Jørgensen 641 % $ 433 785 29.11.2023
22
nawwk
Tim Jonasson
Tim Jonasson 640 % $ 124 933 03.12.2023
23
Maden
Pavle Bošković
Pavle Bošković 638 % $ 279 920 02.12.2023
24
Costabile
Guilherme Silva
Guilherme Silva 638 % $ 143 177 28.11.2023
25
mezii
William Merriman
William Merriman 635 % $ 283 451 26.11.2023
26
autimatic
Timothy Ta
Timothy Ta 633 % $ 453 199 22.11.2023
27
Moo
David William Hull
David William Hull 632 % $ 894 653 18.11.2023
28
Perfecto
Ilya Zalutskiy
Ilya Zalutskiy 630 % $ 1 034 007 25.11.2023
29
HObbit
Abay Khasenov
Abay Khasenov 629 % $ 846 759 26.11.2023
30
frozen
David Čerňanský
David Čerňanský 629 % $ 436 833 01.12.2023
31
mc
Ivan Ivanov
Ivan Ivanov 627 % $ 4 727 030 03.12.2023
32
Ax1Le
Sergey Rykhtorov
Sergey Rykhtorov 623 % $ 651 395 25.11.2023
33
jkaem
Joakim Myrbostad
Joakim Myrbostad 623 % $ 254 585 03.12.2023
34
pakazs
Crhistian Casanova
Crhistian Casanova 621 % $ 330 189 27.11.2023
35
Kiritych
Ilja Uljanow
Ilja Uljanow 614 % $ 55 779 04.12.2023
36
NiKo
Nikola Kovač
Nikola Kovač 613 % $ 1 305 477 03.12.2023
37
SunPayus
Alvaro Garcia
Alvaro Garcia 611 % $ 209 699 02.12.2023
38
REZ
Fredrik Sterner
Fredrik Sterner 611 % $ 449 256 03.12.2023
39
Timado
Enzo Gianoli O'connor
Enzo Gianoli O'connor 609 % $ 435 194 18.11.2023
40
skiter
Oliver Lepko
Oliver Lepko 609 % $ 2 103 760 04.12.2023
41
KRIMZ
Freddy Johansson
Freddy Johansson 607 % $ 1 077 632 29.11.2023
42
CacaNito
Aleksandar Kjulukoski
Aleksandar Kjulukoski 606 % $ 93 180 03.12.2023
43
Noticed
Evgeniy Ignatenko
Evgeniy Ignatenko 605 % $ 84 047 04.12.2023
44
Himass
La Phuong Tien Dat
La Phuong Tien Dat 604 % $ 70 786 03.12.2023
45
Nertz
Guy Iluz
Guy Iluz 604 % $ 148 566 02.12.2023
46
Gabbi
Kim Villafuerte Santos
Kim Villafuerte Santos 602 % $ 494 399 18.11.2023
47
floppy
Ricky Kemery
Ricky Kemery 599 % $ 135 049 30.11.2023
48
Abed
Abed Yusop
Abed Yusop 598 % $ 857 352 18.11.2023
49
brnz4n
Breno Poletto
Breno Poletto 597 % $ 180 959 26.11.2023
50
k0nfig
Kristian Wienecke
Kristian Wienecke 597 % $ 523 469 03.12.2023